Aanmelden voor professionals

Indien u als onderzoeker wilt meewerken aan klinische studies van MSD, dient u te werken volgens de wet- en regelgeving op dit gebied zoals de ICH-GCP-richtsnoeren en de eisen die voortvloeien uit de WMO. Indien u interesse heeft, neem gerust contact met ons op.